0

Oferta

Grudzień 18th, 2012 /

7.jpgDom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej  w Kozienicach jest placówką całodobowego pobytu dla osób dorosłych.  Dysponuje 100 miejscami, w tym 11 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 89 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Otoczenie domu:

 • kompleks  budynków położonych z dala od szosy wśród dużej ilości zieleni z przepływającą przez teren posesji rzeczką Zagożdżonką.

Warunki techniczne:

 • 3 budynki parterowe, bez barier architektonicznych
 • 1 budynek piętrowy  /winda/ bez barier architektonicznych
 • instalacja przyzywowa i sygnalizacji pożaru na terenie całego Domu.

Pokoje:

 • 2-, 3-, i 4-osobowe

Warunki sanitarne:

 • pokoje z węzłem sanitarnym

Warunki bytowe:

 • pokoje wyposażone w łóżka tapczany, szafy, szafki przyłóżkowe, krzesła, radia, niektóre w telewizory. możliwość wyposażenia swoich pokoi w sprzęt przywieziony przez mieszkańca z domu
 • świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny i bibliotekę
 • pokoje gościnne
 • kaplica (nabożeństwo w każdą niedzielę i święta)
 • gabinety rehabilitacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt (kinezyterapia i fizykoterapia oraz  hydroterapii)
 • pracownie terapii zajęciowej
 • pracownia komputerowa

Utrzymanie czystości:

 • przez personel w całym obiekcie
 • pranie odzieży w zakładowej pralni lub samodzielnie

Opieka medyczna:

 • opieka lekarska na miejscu w potrzeby
 • całodobowa opieka pielęgniarska

Zakres usług opiekuńczych:

 • pomoc w zakresie karmienia, ubierania, utrzymywania higieny osobistej, korzystania z v.c i inne
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 • dokonywanie zakupów dla mieszkańców
 • prowadzenie spraw meldunkowych korespondencja i załatwianie spraw mieszkańców w
 • urzędach, organach emerytalno – rentowych
 • pomoc mieszkańcom w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym
 • odwiedziny mieszkańców przebywających w szpitalu.

Zakres usług wspomagających:

 • umożliwianie udziału w terapii zajęciowej w celu włączania mieszkańca domu pomocy społecznej w normalny nurt życia domu i społeczeństwa.
 • mieszkaniec ma swobodę w sposobie urządzania pokoju, doborze zajęć i spędzania wolnego czasu.

Formy terapii zajęciowej stosowane w DPS K-ce:

 • zajęcia plastyczne: malowanie, wycinanie, rzeźba
 • taniec, przygotowanie i udział w występach i imprezach okolicznościowych
 • czytanie książek i prasy, recytowanie wierszy, pogadanki, dyskusje
 • udział w grach i zabawach
 • słuchacie muzyki, ćwiczenia rytmiczne
 • wykonywanie czynności porządkowych (sprzątanie pokoju, ścielenie łóżek, prace w ogródku)
 • rehabilitacja lecznicza i usprawniająca
 • możliwość korzystania z biblioteki domu i biblioteki publicznej oraz codziennej prasy
 • organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych
 • zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców. stymulowanie nawiązywania,
 • utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem
 • zapewnianie bezpiecznego przechowywania środków pieniężny i przedmiotów wartościowych złożonych do depozytu.

Wyżywienie:

 • śniadanie, obiad, kolacja.
 • na zlecenie lekarza posiłki dodatkowe i dietetyczne
 • całodobowy dostęp do: herbata, chleb, masło, dżem
 • posiłki wydawane w stołówkach lub pokojach mieszkalnych
 • możliwość samodzielnego przygotowania potraw przez mieszkańców w kuchenkach oddziałowych.

Dodaj komentarz